Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » XXI 50-tka Świętokrzyska
Aktualności
XXI 50-tka Świętokrzyska
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Świętokrzyski w Kielcach


XXI „50-tka Świętokrzyska”w 15-lecie utworzenia Gminy Łączna
22.05.2010 r.

Patronat honorowyRomuald Kowaliński
Wójt Gminy Łączna
I. Cele imprezy:
• Obchody 15–lecia utworzenia gminy Łączna
• Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej
• Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
• Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej

II. Termin i miejsce
• Zbiórka uczestników nastąpi 22 V 2010r. o godz. 8.00 na pętli autobusowej linii nr 35 (ostatni przystanek - Osiedle Świętokrzyskie Pętla). Przystanek początkowy ul. Armii Krajowej/Żytnia.
• Meta – Urząd Gminy Łączna
• Zakończenie nastąpi między godz. 19.00 – 20.00 22 V 2010r.

Trasa:
Trasa Maratonu przebiega znakowanymi szlakami turystycznymi.
żółty - spacerowy: Kielce - Dąbrowa, czerwony Dąbrowa – Św. Katarzyna, niebieski Św. Katarzyna – Bodzentyn, zielony Bodzentyn - Łączna. Na starcie imprezy uczestnicy otrzymają czarno-białe mapki z zaznaczonym przebiegiem trasy.

III. Uczestnictwo:
50-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica.

IV. Zgłoszenia:
• Wpisowe wynosi 32zł (członkowie PTTK – 30zł)

Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 V 2010 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK pod adresem:
ul. Sienkiewicza 29, 25 – 007 Kielce
tel. (041) 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl

Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator zapewnia:
• Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie
• Okolicznościowy znaczek
• Obsługę przewodnicką na trasie
• Ciepły posiłek na mecie
• Ubezpieczenie
• Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku
• Transport autokarowy na trasie Łączna - Kielce
• Potwierdzenie GOT, OTP oraz odznak regionalnych

VI. Obowiązki uczestników:
• Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku
• Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody
• Stosowanie się do postanowień organizatorów

VII. Postanowienia końcowe:
• Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona
• Wszyscy uczestnicy XXI 50-tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników
• Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna
• Dotarcie na rozpoczęcie imprezy odbywa się we własnym zakresie


Dla chętnych Organizator zapewnia noclegi po imprezie w Hotelu „Ziółek” w Łącznej – za dodatkową odpłatnością – 25 zł /os. Informację tą należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia w imprezie.


Serdecznie Zapraszamy !!!

Karta zgłoszenia:


piątek, 30 kwietnia 2010 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs