Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » VII 25-tka Świętokrzyska
Aktualności
VII 25-tka Świętokrzyska

VII 25-TKA ŚWIĘTOKRZYSKA


I. Cele imprezy:
•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej
w tym Gminy Masłów,
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Uczczenie „Roku turystyki rodzinnej” w PTTK,
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych
i turystyki kwalifikowanej.

II. Trasa:
•    Kielce - Dąbrowa – Masłów – Diabelski Kamień – Ameliówka – Przełom Lubrzanki  –  G. Radostowa – Ciekoty Żeromszczyzna.
•    Trasa rajdu przebiegać będzie znakowanymi szlakami turystycznymi. Mapkę z dokładnym przebiegiem trasy uczestnicy otrzymają przy weryfikacji na starcie.
•    Zbiórka uczestników nastąpi 26 III 2011 r. o godz. 9.00 na przystanku MZK, „Warszawska”. Dojazd na start we własnym zakresie. Odjazd autobusu MPK linii nr 7 z dworca PKS (stanowisko nr 14) o godz. 8.20. W autobusie będzie nasz przewodnik, który ułatwi Państwu dojazd na start.
•    Zakończenie nastąpi około ok. godz. 15 00 na terenie Ośrodka Szklany Dom w Ciekotach.
Powrót po zakończeniu imprezy we własnym zakresie. Z terenu ośrodka odjeżdża do Kielce autobus MPK linii nr 10 w godz. 14:24, 16:33, 18:54, 20:56. Czas przejazdu do centrum ok. 45 min.

III. Uczestnictwo:
•    25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.

IV. Zgłoszenia:
•    Wpisowe wynosi 20zł (członkowie PTTK – 18zł)
•    Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 III 2011 r. w siedzibie Oddziału pod adresem:

Oddział Świętokrzyski PTTK,   25 – 007 Kielce
ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43,
www.pttkkielce.pl, e-mail: biuro@pttkkielce.pl

Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również  na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator  zapewnia:
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Pieczątkę rajdową,
•    Ciepły posiłek na mecie,
•    Obsługa przewodnicka podczas imprezy,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych.

VI. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
•    Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy VII 25 – tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

VIII. Kontakt z organizatorami w dniu imprezy:
•    Mateusz Nowacki tel. 723 466 820


Serdecznie Zapraszamy !!!

Regulamin
Karta Zgłoszenia

poniedziałek, 14 marca 2011 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs