Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Zdobywaj jubileuszową odznakę "Turysta Przyrodnik"
Aktualności
Zdobywaj jubileuszową odznakę "Turysta Przyrodnik"
REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ ODZNAKI „TURYSTA PRZYRODNIK”

1. Na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, w związku z ustanowieniem roku 2008, „Rokiem Przyrody w PTTK” oraz jubileuszem powołania w 1908 roku Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, Zarząd Główny PTTK ustanawia Jubileuszową Odznakę Turysta Przyrodnik.

2. Jubileuszową Odznakę zdobywa się zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Odznaki Turysta Przyrodnik”, (zatwierdzonego uchwałą Nr 122/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 października 2006 roku).

3. Jubileuszowa Odznaka może być przyznana każdemu turyście, który w 2008 roku, zdobędzie co najmniej 50 pkt., zgodnie z punktacją określoną w rozdziale III, „Regulaminu Odznaki Turysta Przyrodnik”.

Ilość pkt.

Treść zadania

2

- za udział w prelekcji lub odczycie,

3

- za udział w wycieczce przyrodniczej (za każdy dzień),

- za pobyt w rejonie pomnika przyrody, grupy pomników lub alei,

- za zwiedzenie użytku ekologicznego,

- za zwiedzenie stanowiska dokumentacyjnego,

   - za zwiedzenie urządzeń hydrotechnicznych (jazy, kanały, budowle wykorzystujące siłę wody lub wiatru),

4

- za zwiedzenie ścieżki przyrodniczej,

- za zwiedzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego,

- za zwiedzenie obszaru krajobrazu chronionego,

5

- za zwiedzanie rezerwatu,

- za wykonanie prac na rzecz obiektu przyrodniczego (praca udokumentowana),

   - za zwiedzanie innych obiektów przyrodniczych (np. ogrodu dendrologicznego, botanicznego, zoologicznego, muzeumprzyrodniczego, parku podworskiego),

- za zwiedzanie muzeum parku narodowego i krajobrazowego.

8

- za zwiedzenie parku krajobrazowego lub leśnego kompleksu promocyjnego,

   - za pełnienie funkcji opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody za każdy rok kalendarzowy.

10

- za zwiedzenie parku narodowego,

- za zwiedzenie obszaru Natura 2000,

   - za roczne bezpośrednie prowadzenie udokumentowanych, systematycznych obserwacji przyrodniczych (dla każdego obiektu za każdy rok kalendarzowy),

- za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody,

   - za działalność popularyzatorską w zakresie przyrodoznawstwa lub ochrony przyrody (prelekcja, odczyt, wystawa).


4. Punkty można zdobywać podczas uprawiania dowolnej formy turystyki.

5. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania Jubileuszowej Odznaki mogą być równolegle zaliczone na poszczególne stopnie Odznaki Turysta Przyrodnik.

6. Jubileuszową Odznakę można weryfikować w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 stycznia 2009 roku, za punkty uzyskane w roku 2008.

7. Potwierdzenie przyznania Jubileuszowej Odznaki stanowi odcisk pieczątki z jej wizerunkiem. Przedmiotowa pieczątkę, KOP ZG PTTK przekaże do Referatów Weryfikacyjnych.

8. Jubileuszową Odznakę weryfikują i przyznają Referaty Weryfikacyjne Odznaki Turysta Przyrodnik zatwierdzone przez KOP ZG PTTK. Wykaz referatów znajduje się na stronie internetowej KOP ZG PTTK: www.kopzg.pttk.pl

9. Potwierdzenie zdobycia odznaki można również otrzymać korespondencyjnie. Weryfikacja w takim trybie prowadzona jest z upoważnienia KOP ZG PTTK przez Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach. Adres korespondencyjny: Oddział „Świętokrzyski” PTTK, ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce. Tel./fax 0-41 344 59 14, 0-41 344 77 43. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć znaczki pocztowe o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).

10. Dystrybucję metalowego znaczka Jubileuszowej Odznaki, rozprowadzanego odpłatnie, prowadzi Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

11. Autorem projektu graficznego Jubileuszowej Odznaki jest Włodzimierz Majdewicz.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZG PTTK.

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK

Premiera metalowej odznaki już niebawem.
środa, 16 kwietnia 2008 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs