Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » "Przewodnik Świętokrzyski" - ochrona marki, licencja, kierunek rozwoju.
Aktualności
"Przewodnik Świętokrzyski" - ochrona marki, licencja, kierunek rozwoju.

W związku z deregulacją zawodu przewodnika turystycznego i zagrożeń jakie niesie uwolnienie go na rynku usług turystycznych, podjęliśmy kroki mające na celu ochronę szeroko rozumianej marki „Przewodnik Świętokrzyski” W praktyce ciężar naszych działań skupi się w sferze komercyjnego wykorzystania znaku „Przewodnik Świętokrzyski” przez osoby fizyczne i podmioty zajmujące się zarobkowo obsługą i organizacją ruchu turystycznego na Ziemi Świętokrzyskiej. 

Nawiązując bezpośrednio do praktyk z okresu poprzedzającego regulację zawodu przewodnika turystycznego terenowego i pilota wycieczek, chcemy umocnić markę „Przewodnik Świętokrzyski” poprzez następujące działania zmierzające do podniesienia jakości usług prowadzonych pod nią:

1. zbudowanie do użytku wewnętrznego aktualnej bazy danych Przewodników Świętokrzyskich z uwzględnieniem charakterystycznych cech świadczonych przez nich usług przewodnickich tj. ulubiona specjalizacja tematyczna, znajomość języków obcych, preferowane terminy świadczonych usług, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, etc.;

2. przygotowanie szerszej niż dotychczas oferty usług turystycznych w oparciu o zbudowaną bazę danych;

3. promocję i optymalny dobór Przewodników Świętokrzyskich w bezpośrednich kontaktach z Klientami, pośrednikami i organizatorami turystyki – zgodnie z preferencjami obu stron;

4. negocjację cen i zbiorowe zakupy biletów wstępu, kart rabatowych i ponadstandardowej obsługi w obiektach turystycznych dla Przewodników Świętokrzyskich;

5. umocnienie pozycji Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach jako ambasadora Przewodników Świętokrzyskich w negocjacjach z instytucjami samorządowymi, organizacjami i przedsiębiorcami na płaszczyźnie związanej bezpośrednio z obsługą i organizacją turystyki w naszym regionie;

6. przygotowanie wewnętrznego newslettera z informacjami o najnowszej i najciekawszej ofercie na regionalnym rynku turystycznym z wykorzystaniem typowego mechanizmu marketingowego „promocja-ściśle określony target –korzystna oferta”;

7. podniesienie wynagrodzeń Przewodników Świętokrzyskich do najwyższego poziomu na lokalnym rynku – adekwatne do jakości oferty i marki na rynku – jako główny czynnik redukujący dotychczasową szarą strefę i zachętę dla nowych pokoleń przewodników;

8. przygotowanie Przewodników PTTK do specyfiki obsługi ruchu turystycznego na szlakach górskich woj. świętokrzyskiego szczególnie mając na uwadze bezpieczeństwo turystów w ramach świadczonych usług;

9. wyróżnienie zarówno w sferze ofertowej jak i bezpośrednio na szlaku (blacha przewodnicka) wśród Przewodników PTTK osób, które posiadają największą praktykę i wiedzę o regionie świętokrzyskim; 

10. eliminację nieuczciwej konkurencji i szarej strefy łamiącej wprost przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych, przez nieuprawnione posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski”;

Pierwotnie w zamian za podjęte przez nas w/w działania na rzecz środowiska i poszczególnych przewodników, chcieliśmy zaproponować formę barterową „zapłaty” stosowaną do tych celów przez długie lata w PTTK przed regulacją zawodu. Prosta wymiana: jedna „dniówka przewodnicka” na rzecz Oddziału Świętokrzyskiego PTTK (zlecona przez tenże oddział) za roczną licencję komercyjną. Wprowadzenie takiej „dniówki przewodnickiej” na rzecz oddziału generuje poważne problemy księgowe i administracyjne. Z przyczyn obiektywnych oficjalne rozliczenie barterowe nie może wejść w praktykę. Zastąpi je pierwszeństwo w zleceniach usług na rzecz przewodników wnoszących opłatę licencyjną. W praktyce będzie polegać na tym, że po zawarciu licencji przewodnik dostanie od nas w pierwszej kolejności zlecenie którego wartość pokryje koszty bezpośrednie zlecenia i roczną licencję. Stosowane będą również opłaty licencyjne z długim odroczeniem terminu płatności umożliwiające w praktyce wcześniejsze zarobienie na nią zleconą przez oddział "dniówką przewodnicką" Nie spowoduje to zawiłości z VAT-em, terminem obowiązku podatkowego, składania deklaracji i sposobie księgowania umów i faktur w płatnościach barterowych.

Skrócona do minimum, omawiana szerzej na konsultacjach z przedstawicielami oddziałów PTTK i kołami przewodnickim, przedstawiona powyżej próba uzasadnienia podjętych przez Oddział Świętokrzyski PTTK kroków regulujących komercyjną sferę używania znaku „Przewodnik Świętokrzyski”, będzie budzić kontrowersje jak każda zmiana, która wiąże się z jakimikolwiek wydatkami ze strony przewodników. Mając tego świadomość wprowadzamy ją jednak w życie, by zapobiec kolejnym próbom przywłaszczenia sobie praw do znaku i niezgodnych z prawem praktyk naszej konkurencji, które jawnie nasiliły się po uwolnieniu zawodu przewodnika turystycznego.

Marcin Marciniewski
Prezes Zarządu PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach


poniedziałek, 31 marca 2014 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs