Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » XXVII 50-tka Świętokrzyska
Aktualności
XXVII 50-tka Świętokrzyska
   
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI PTTK W KIELCACH
WÓJT GMINY ŁAGÓW
BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE
MIEJSKO – GMINNE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W DALESZYCACH
ORAZ
REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W KIELCACH
ZAPRASZAJĄ
NA

 XXVII 50-tka Świętokrzyska


 I. Cele imprezy:

•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej,
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej,

II. Termin i miejsce

•    Zbiórka uczestników nastąpi 4.06.2016r. o godz. 8.00 w siedzibie biura Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 29.
•    Rejestracja uczestników imprezy odbędzie się od godz. 8.00 do godz. 8.30
w siedzibie biura Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
•    Start imprezy nastąpi w Kielcach pod siedzibą biura Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach,
•    Meta – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie – dojście bez szlaku zgodnie z oznakowaniem Organizatora. Meta czynna w godz. 16.00 – 24.00
•    Powrót uczestników po zakończeniu imprezy tj. 5.06.2016r. zapewnia organizator. Odjazd autokaru spod Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie nastąpi 5.06.2016r. ok. godz. 10.00.
•    Uroczyste zakończenie imprezy nastąpi o godz. 9.00 w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łagowie w dniu 5.06.2016r.

III. Trasa:
Trasa Maratonu przebiegać będzie: oznaczeniem organizatora: Kielce PTTK – Bukówka, niebieskim szlakiem turystycznym Bukówka - Daleszyce – Łagów.
Na starcie imprezy uczestnicy otrzymają czarno-białe mapki z zaznaczonym przebiegiem trasy. Istnieje możliwość przetransportowania przez organizatora bagażu uczestników.

IV. Uczestnictwo:
50-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica.

V. Zgłoszenia:
Wpisowe wynosi 65 zł (członkowie PTTK – 60zł), w cenie wpisowego organizator zapewnia transport oraz koszulki okolicznościowe dla wszystkich uczestników. Istnieje możliwość zamówienia noclegu za dodatkową opłatą w wysokości 30zł.  Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.05.2016 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK pod adresem; ul. Sienkiewicza 29, 25 – 007 Kielce, tel. 41 344 77 43, 530 650 079 e-mail: biuro@pttkkielce.pl.
Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Koszulka okolicznościowa  będzie  dostępna tylko dla uczestników, którzy zarejestrowali się w terminie tj. do 20 maja 2016r.
Wpisowe jest bezzwrotne.
VI. Organizator zapewnia:
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
•    Okolicznościowy medal,
•    Ciepły posiłek na mecie,
•    Ciepły posiłek na punkcie kontrolnym w Daleszycach,
•    Koszulkę okolicznościową,
•    Nocleg w warunkach turystycznych za dodatkową opłatą w wysokości 30zł,
•    Ognisko turystyczne na mecie z kiełbaską,
•    Śniadanie turystyczne w dniu zakończenia,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Transport autokarowy na trasie Łagów – Kielce,
•    Potwierdzenie GOT, OTP oraz odznak regionalnych.

VII. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Rejestracja na punktach kont ornych jest konieczna, nie zarejestrowanie się automatycznie dyskwalifikuje uczestnika z imprezy,
•    Istnieje możliwość przetransportowania bagażu na metę przez organizatora,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VIII. Postanowienia końcowe:
•    Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy XXVII 50-tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna,
•    Dotarcie na rozpoczęcie imprezy odbywa się we własnym zakresie. Informacje o imprezie dostępne są także na stronie www.pttkkielce.pl

IX. Kierownictwo:
•    Beata Milewicz tel. 530 650 079


Regulamin
Karta zgłoszenia
poniedziałek, 09 maja 2016 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs