Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Zmarł Janusz Cichocki
Aktualności
Zmarł Janusz Cichocki

Z głębokim żalem żegnamy Janusza Cichockiego najwybitniejszego propagatora w środowisku kieleckim turystyki pieszej i górskiej.  Urodził się 29 sierpnia 1930 r. w Lipnie w województwie pomorskim. Był synem  Wincentego i Lucyny. Po wojnie uczył się w  Liceum Przemysłu Spożywczego w Zabrzu, które ukończył w 1951 r. Otrzymał nakaz pracy w Kielcach. Tu spotkał przyszłą żonę - Halinę. Pracę zawodową rozpoczął w laboratorium Kieleckich Zakładów Tłuszczowych, obecnie ZW „Społem”. Jako pracownik a następnie kierownik wydziału badawczego opracował recepturę przemysłowej produkcji majonezu, od lat najbardziej znanego wyrobu spożywczego utożsamianemu z Kielcami. Za jego wdrożenie został odznaczony  22 lipca 1958 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przez wiele lat był kierownikiem wydziału w którym produkowano  majonez. W 1969 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. W latach 1972 - 1979 pełnił funkcję prezesa koła PTTK przy ZW „Społem”. Organizował dla pracowników zakładu i ich rodzin wycieczki i propagował udział w imprezach turystyki kwalifikowanej. Godne uznania są jego dokonania w zdobywaniu odznak turystycznych potwierdzających jego turystyczne umiejętności. Zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej dla kilku regionów Polski i Przodownika Turystyki Górskiej. Szczególnie cenił wyprawy górskie. Zdobył wszystkie stopnie Górskiej Odznaki Turystycznej i Odznaki Turystyki Pieszej ( w tym Dużą Złotą i Za Wytrwałość), zdobył Złotą Odznakę Krajoznawczą. /nr leg. 3/78/. Szczególnie troszczył się szlakami turystycznymi. Do ostatnich miesięcy życia zgłaszał uwagi na temat stanu szlaków pieszych i górskich w regionie świętokrzyskim. W latach 1975 - 1979 był wiceprezesem, a w latach 1985 - 1987 i 1989 - 1991 dwukrotnie był wybierany na prezesa Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
Był także członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK a po zmianie struktur organizacyjnych pełnił funkcję wiceprezesa Świętokrzyskiego Ośrodka Programowego PTTK w Kielcach. W latach 1975 - 1979 był wiceprezesem a od 1979 do 1987 był prezesem Klubu Turystów Pieszych. W tym czasie zainicjował organizację jednej z najpopularniejszych kieleckich imprez dla dzieci - rajdów Baby Jagi. Uczestniczył w wielu imprezach w tym takich prestiżowych jak Rajd Przyjaźni i Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym. Za swą długoletnią działalność był wielokrotnie honorowany i wyróżniany. Posiadał Złotą Odznakę Krajoznawczą (nr leg. 3/78). Minister Kultury  i Sztuki nadał mu tytuł „Zasłużony Działacz Turystyki”, Zarząd Główny Srebrną i Złotą Honorowe Odznaki PTTK. Urząd Wojewódzki uhonorował go medalem „Za Zasługi w Turystyce”, Zarząd Okręgu odznaką „Za Zasługi dla PTTK Okręgu Kieleckiego” a Zarząd Oddziału odznaką „Za Zasługi dla Oddziału Świętokrzyskiego”. Był wyróżniony odznaką „25 lat w PTTK”. Posiadał godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej (nr 444H) . W 1998 r. Klub Turystów Pieszych „Przygoda” nadał mu tytuł swojego Członka Honorowego. Był Instruktorem Krajoznawstwa..

 Janusz Cichocki był serdecznym przyjacielskim człowiekiem. Posiadał wielu znajomych poznanych na turystycznych szlakach, którzy ze smutkiem i głębokim żalem przyjęli wiadomość o Jego odejściu.
Zapisał się w historii kieleckiego krajoznawstwa i turystyki wiele pięknych kart.


Zarząd Klubu Turystów Pieszych PTTK                             Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego
     „Przygoda”   w Kielcach                                                        PTTK w Kielcach

wtorek, 24 maja 2016 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs