Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » IX Rajd Szlakiem Powstańców 1863
Aktualności
IX Rajd Szlakiem Powstańców 1863
                         „ KU PAMIĘCI JERZEGO KAPUSCIŃSKIEGO”


CELE  RAJDU:
-    uczczenie 154 rocznicy Bitwy pod Skałką
-     poznanie walorów turystycznych  Nowej Słupi i okolic,
-    edukacja krajoznawcza, ekologiczna dzieci i młodzieży,
-    integracja uczniów szkół powiatu kieleckiego,
-    poznanie piękna, kultury i zabytków regionu świętokrzyskiego,
-    propagowanie turystyki pieszej i górskiej jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

ORGANIZATOR:

 STOWARZYSZENIE ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:

CENTRUM DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W NOWEJ SŁUPI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KIELCACH
URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ SŁUPI


PATRONAT HONOROWY:

Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
Starosta Powiatu Kieleckiego – Michał Godowski
Wójt Gminy Nowa Słupia – Andrzej Gąsior

TERMIN RAJDU:  23 LUTEGO 2017r. (czwartek)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna licząca 15 + 1 osób (wielkość optymalna)  zgłasza swój udział w imprezie na karcie zgłoszenia, potwierdzonej przez dyrektora placówki
w terminie do: 17 lutego 2016 r.

Zgłoszenia przyjmuje:

Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
Tel / fax:  041- 317-76-04,  507 803 986, e-mail: gok@dymarki.pl

Koszt uczestnictwa:
Trasa 1 autokarowo – piesza z Nowej Słupi – 12zł
Trasa 2 autokarowo – piesza z Kielc  – 22zł,
Trasa 3  z Trzcianki  - bezpłatnie
       
Grupa otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w imprezie najpóźniej na 3 dni przed rajdem.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt do przebiegu tras.

PROGRAM:


8.00 – zbiórka i wyjazd uczestników rajdu z Kielc
ok. 9.00 - wyjście na trasy rajdu  z Nowej Słupi i Trzcianki
13.00 - uroczyste zakończenie imprezy, program artystyczny, konkursy, wręczenie dyplomów i nagród

TRASY RAJDU:

Trasa nr 1 (autokarowo – piesza)
Początek trasy    Nowa Słupia
Przebieg trasy    Nowa Słupia  - Bodzentyn – Łysica - Nowa Słupia
Długość trasy pieszej    ok. 6 km

Trasa nr 2 (autokarowo – piesza)
Początek trasy    Kielce
Przebieg trasy    Kielce - Huta Szklana - Święty Krzyż - Nowa Słupia
Długość trasy pieszej    ok. 6 km

Trasa nr 3 (piesza)
Początek trasy    Trzcianka
Przebieg trasy    Trzcianka - Święty Krzyż - Nowa Słupia
Długość trasy     ok. 6 km

UWAGA - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
-    opieka przewodnicka
-    ciepły posiłek turystyczny
-    nagrody za udział w konkursach
-      transport
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
-     zachowanie godne miana ucznia i turysty
-    przestrzeganie zasad ochrony przyrody i przepisów pożarowych
-    posiadanie odpowiedniego sprzętu turystycznego: plecak, wygodne obuwie oraz  odzież ochronna przed deszczem
-    bezwzględne wykonywanie poleceń kierownika trasy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-    grupy rajdowe mogą pokonywać trasy wyłącznie z przewodnikiem lub z kierownikami tras
-    pełną odpowiedzialność za poruszanie się po trasach i zachowanie młodzieży ponoszą nauczyciele – opiekunowie
-    zgodnie z przepisami na 15 uczestników Rajdu przypada 1 opiekun
-    wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek


…………………………………….
    /pieczątka szkoły/


KARTA ZGŁOSZENIA/ WZÓR
IX RAJD SZLAKIEM POWSTAŃCÓW 1863
23 lutego 2017


/Nazwa szkoły/…………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………

/Liczba uczestników/ ………………………………+………………………opiekunów

Kierownik grupy ……………………………………………………………………………

/telefon kontaktowy/...………………….…….…….… e-mail………………………………

Opiekunowie (imiona i nazwiska)………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
Nr szkolnej polisy ubezpieczeniowej……………………………………………..………………………………

Trasa nr……………………..

………………………………………….    ……………………………………………
    /miejsce i data                /podpis dyrektora/                   
środa, 15 lutego 2017 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs