Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Zaproszenie na XVIII Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK
Aktualności
Zaproszenie na XVIII Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK

ORGANIZATOR:

  Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce; 41 344 77 43, 530 650 079; www.pttkkielce.pl, e-mail: biuro@pttkkielce.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:

 Komisja Środowiskowa ZG PTTK

KIEROWNICTWO ZLOTU:

Komandor Zlotu                   Marcin Marciniewski
Wicekomandor Zlotu           
Wojciech Buczkowski
Sekretarz Zlotu                   
Beata Milewicz

BIURO ZLOTU:

 Karczówka Klasztor, skr. poczt. 17 tel. 41 34-505-38, 25-602 Kielce 11

 CELE ZLOTU:

 • propagowanie turystyki krajoznawczej,
 • spotkanie i wymiana doświadczeń przedstawicieli Kół i Oddziałów Środowiskowych,
 • prezentacja i promocja walorów środowiskowych miasta Kielce
 •  prezentacja i promocja walorów środowiskowych województwa świętokrzyskiego.
TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

 Zlot odbędzie się w dniach 13-15 października (piątek - niedziela) 2017 roku w Kielcach.
Noclegi, baza, spotkania i imprezy towarzyszące w
rez. krajobrazowym Karczówka.

 RAMOWY PROGRAM ZLOTU:


Program

PIĄTEK

13.10.2017

12.00 - 16.00 rejestracja i zakwaterowanie uczestników

16.00 uroczyste otwarcie Zlotu, prezentacja Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach

18.30 obiadokolacja

19.30 spacer – wspólne biesiadowanie w rez. krajobrazowym Karczówka (ognisko+ spotkanie integracyjne i wymiana doświadczeń)

SOBOTA

14.10.2017

7.30 - 8.30 śniadanie w miejscu zakwaterowania

9.30 WYCIECZKI:

A Centrum Geoedukacji na Wietrzni (wystawa multimedialna „Dzieje Ziemi” oraz kino 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”), rez. Kadzielnia z wejściem do jaskiń, Wzgórze Zamkowe;

B – rez. Kadzielnia z wejściem do jaskiń, Wzgórze Zamkowe, Centrum Geoedukacji na Wietrzni (wystawa multimedialna „Dzieje Ziemi” oraz kino 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”);

18.00 obiadokolacja

19.30 – wspólne biesiadowanie w rez. krajobrazowym Karczówka (ognisko turystyczne + spotkanie integracyjne)

NIEDZIELA

15.10.2017

7.30 - 8.30 śniadanie w miejscu zakwaterowania

9.00 obrady plenarne, podsumowanie i uroczyste zakończenie Zlotu

10.00 zwiedzanie Kieleckiego Ogrodu Botanicznego

12.00 wyjazd uczestników

 

UCZESTNICTWO W ZLOCIE:

Uczestnikami Zlotu mogą być wyłącznie członkowie PTTK, którzy w terminie dokonają wpłaty i zgłoszenia do Oddziału. Opłata za uczestnictwo w Zlocie wynosi 250 zł.

 Wpłaty dokonujemy na konto Oddziału nr rachunku: 92 1060 0076 0000 3200 0082 4713
z dopiskiem "ZLOT
KIELCE ZG PTTK" i z podaniem nazwisk i imion uczestników.

 Kserokopia lub skan dowodu wpłaty wraz z wypełnionymi „Kartami zgłoszeniawinny być przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Organizatora:

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
www.pttkkielce.pl
, e-mail: biuro@pttkkielce.pl
Pełna kwota i dokumentacja winna dotrzeć do organizatora do
30 lipca 2017 roku.

 

ŚWIADCZENIA:

 • materiały krajoznawcze i promocyjne,
 • udział w wycieczkach i imprezach zlotowych, w tym transport,
 • usługa przewodnika,
 • koszulka zlotowa,
 • odznaka okolicznościowy,
 • 2 noclegi w pokojach 1, 2, 3 -4 osobowych, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, serwis kawowy w trakcie spotkań
  i prezentacji, integracyjne ognisko,
 • bilety wstępu.

 Zlot dofinansowano ze środków PTTK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Zlot nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji, jest imprezą non-profit i realizowany jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników Zlotu. Przyjmuje się, że uczestnicy jako członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2017 posiadają ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawarte z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 Zlot zaplanowany jest na 110 osób. O zakwaterowaniu decyduje kolejność wpłat na organizację Zlotu oraz przesłanie Organizatorowi "Karty zgłoszenia".

 Chęć uczestnictwa w danej wycieczce należy określić w "Karcie zgłoszenia" (wycieczka A lub B). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na poszczególne wycieczki, ostateczną decyzję o udziale w danej wycieczce podejmuje Organizator.

 Uczestnicy, którzy są przewodnikami PTTK proszeni są o zabranie aktualnej legitymacji przewodnika PTTK.

 

poniedziałek, 26 czerwca 2017 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs