Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Historia Oddziału
Autorem Historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Kielcach jest

śp. Tomasz Wągrowski
  1950-2012 

/mgr inż. budownictwa drogowego, w  PTTK od 1968r., przewodnik świętokrzyski, instruktor krajoznawstwa Polski, przodownik OTP, GOT, INO, organizator turystyki kwalifikowanej, Zasłużony Przewodnik PTTK/

   WSTĘP

     Historia Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kielcach, zapoczątkowana 15 marca 1908r. toczy się kołem w nieprzerwanym ciągu 100 lat. Nikt nie ma wątpliwości, że wszystko co najpiękniejsze było w PTK przeszło w 1950r. prawem dziedzictwa kulturowego do PTTK. Ta organizacja nie ma za sobą tzw. „błędów i wypaczeń”, za które winna się wstydzić i przepraszać. Może zatem rodzić się pytanie, gdzie tkwiła i nadal tkwi siła duchowa ludzi tu zrzeszonych. Na takie pytanie odpowiedź musi być prosta bez zawiłości socjologicznych. Siła duchowa promieniowała z serc ludzi wielkich charakterów i szlachetnych, rozumiejących bez słów czym jest kraj ojczysty, czym jest miłość do rodzinnej ziemi i ludu tej ziemi, czym jest ofiarna służba i patriotyzm. Takimi ludźmi byli twórcy PTK w Warszawie – Aleksander Janowski, Karol Hoffman, Kazimierz Kulwieć, Mikołaj Wisznicki, Zygmunt Gloger, Ludomir Sawicki, Stanisław Thugutt /w latach 1901-1904 mieszkał i pracował w Ćmielowie/, Wacław Nałkowski, Jan Bułhak, a w Kielcach – prezydent Władysław Garbiński, dr Mieczysław Zawadzki, Tadeusz Włoszek, Mieczysław Koczanowicz, Zdzisław Lenartowicz, Bolesław Markowski, Jan Czarnocki, Jan Samsonowicz, Edmund Massalski, Edmund Padechowicz, Władysław Kosterski-Spalski, Sylwester Kowalczewski i wielu innych, wszak to 100 lat historii.
     W okresie od 1908 do 1933r. historię Kieleckiego Oddziału PTK pisał systematycznie Tadeusz Włoszek, będący niezapomnianym kustoszem muzeum krajoznawczego, które stało się kamieniem węgielnym dla dzisiejszego Muzeum Narodowego w Kielcach. Zapiski kustosza są rozproszone w Gazecie Kieleckiej, w Ziemi i w Rocznikach PTK
     Drugim kronikarzem tych dziejów był Władysław Kosterski-Spalski, który opublikował w Roczniku Muzeum Świętokrzyskiego /T.1-1963r./ bardzo cenny artykuł pt. Historia Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach. 
    Dzięki osobistemu zaangażowaniu Jana Wróblewskiego w 1982r. wydana została praca Sylwestra Kowalczewskiego, wręcz fundamentalna, pt. Kartki z działalności Kieleckiego Oddziału PTK 1908-1950.
     Kolejni autorzy Adam Massalski i Andrzej Rembalski wydali w 1983r. pracę pt. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na Kielecczyźnie 1908-1950 , w której wiele miejsca poświęcili kieleckiej historii PTK oraz ludziom PTK.
     Szczególnym przyczynkiem do ogólnej historii jest praca Teresy i Zdzisława Sabatów wydana w 1988r. – Groby działaczy PTK i PTTK na kieleckich cmentarzach, zawierająca biogramy 20 najznamienitszych działaczy turystyczno-krajoznawczych.
     Następne publikacje autorstwa Tadeusza Pluty /1984r./ - Zorganizowany ruch turystyczno-krajoznawczy w Kielcach w latach 1908-1983 oraz Tadeusza Miarki /1998r./ - 90 lat Oddziału Świętokrzyskiego PTTK oraz najnowsza publikacja tegoż autora 100-lecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach i na ziemi kieleckiej /2008r./ w znacznym stopniu dotyczą czasów najnowszych mających szerokie grono świadków.

     Prezentowany niżej tekst, ułożony w konwencji zbioru gawęd, powstawał od kwietnia 2007r. i był publikowany na łamach pisemka Przygodnik wydawanego przez Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” Oddziału PTTK w Kielcach.  Autor zdaje sobie sprawę, że taka forma nie jest pełną historią Oddziału PTK-PTTK w Kielcach, że o wielu ludziach i o wielu sprawach nie wspomniano. Nie odkryto wielu dokumentów źródłowych przechowywanych nie tylko w państwowych archiwach, ale również w domowych zakamarkach. Zamysłem autora było odkurzenie kamienia filozoficznego tej szlachetnej organizacji społecznej i pokazanie nieprzemijających wartości ideowych. Od gawędy jest bardzo blisko do legendy owianej sentymentem i subtelnością uczuć. Każdy z nas idąc dalej w głąb dziejów naszego Towarzystwa znajdzie ludzi wielkich charakterów i pięknych czynów, takich o których pisał Adolf Dygasiński:

Są tacy, którym ojczyzna szeroki świat zamknęła, którzy nawet poprzez łzy swoje w niej tylko szczęście dla siebie znajdują. Ci tęsknią za rodzinną wierzbą, za sosną, za dziką gruszą na miedzy, za krzyżem znad drogi ....

Pierwsze dni w służbie krajoznawstwa - link


dr Mieczysław Zawadzki - „kielecki Judym” - link

TADEUSZ WŁOSZEK – NIEZAPOMNIANA CZCIGODNA POSTAĆ - link

Edmund Massalski – honorowy ze wszech miar - link

SYLWESTER KOWALCZEWSKI – MAGISTER PRZEWODNICTWA - link

W trosce o własny lokal - link

Na trasie pierwszej wycieczki krajoznawczej - link

Piękny obowiązek - link

Wycieczki w stylu per pedes - link

Mała turystyka po mieście - link

Wycieczki na kraj świata - link

O wielkich Polakach pamiętano - link

Z Łysicy braliśmy miarę gór… - link

W  Jędrzejowej chacie - link

Siła żywego słowa - link

Biesiady duchowe - link

Nie było końca świata - link

Zbiory muzealne darami serc - link

Echa 1863 r. - link

Na tropie pierwszych badań naukowych - link

ZAJĘCIA NA DESZCZOWE DNI - link

Na progu Niepodległości - link

Akcje niewidzialnej ręki - link

Za przykładem wielkich gór - link

Wystawa Świętokrzyska – czas małego jubileuszu - link

SYGNAŁY Z GÓR - link

NIE TYLKO ZADUSZKOWE ŚWIATŁO PAMIĘCI - link

Pamięci Tomasza Wągrowskiego - link

Honorowi Członkowie PTTK - link
     


powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs