Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Odznaki PTTK » Szlakami Tysiąclecia Po Ziemi Kieleckiej
                                                                                                 

 
REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ
„SZLAKAMI TYSIĄCLECIA PO ZIEMI KIELECKIEJ”
§ 1
Dla upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości turystycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej, Zarząd Wojewódzki PTTK w Kielcach ustanowił w 1966 roku pierwszą w Polsce Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Szlakami tysiąclecia po Ziemi Kieleckiej”.
§ 2
Odznakę zdobywać może każdy turysta w ramach turystyki kwalifikowanej PTTK: pieszej, kolarskiej, motorowej.
§ 3
Odznaka przyznawana jest kolejno w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym w zależności od stopnia poznania regionu, udokumentowanego w książeczce kontrolnej.
Książeczką kontrolną jest książeczka uprawianej turystyki kwalifikowanej: pieszej, motorowej, kolarskiej.
§ 4
Odznaka przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach po złożeniu książeczki kontrolnej z własnoręcznymi wpisami wymieniającymi zwiedzane obiekty i potwierdzeniami pobytu w danych miejscowościach.
§ 5
Dla uzyskania odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić 15 dowolnie wybranych ze spisu miejscowości, na srebrną – dalszych 25 a na złotą z pozostałych 60 – 40 miejscowości.
§ 6
Odznakę brązową zdobywa się w ciągu jednego sezonu: turyści piesi mogą ją zdobywać w ciągu dwóch sezonów.
§ 7
Odznakę srebrną zdobywa się w ciągu sezonu następnego po uzyskaniu odznaki brązowej, można ją zdobywać w ciągu dwóch kolejnych sezonów, przy czym turystom pieszym przysługuje prawo zdobywania jej przez trzy sezony.
§ 8
Odznakę złotą zdobywa się w ciągu sezonu następnego po uzyskaniu odznaki srebrnej, można ją zdobywać w ciągu trzech kolejnych sezonów, przy czym turystom pieszym przysługuje prawo zdobywania jej przez cztery sezony.
§ 9
Pod pojęciem sezonu rozumie się rok kalendarzowy.
§ 10
Książeczki kontrolne należy składać celem weryfikacji do końca stycznia roku następnego.
Potwierdzenia pobytu w określonych miejscowościach można dokonywać w Urzędach Gminnych, na poczcie, w komisariatach MO, względnie posterunkach MO, w szkołach, u sołtysa itp. Jeżeli w którejś z określonych miejscowości nie można uzyskać takiego potwierdzenia, a w wycieczce nie bierze udziału przodownik turystyki kwalifikowanej uczestnik dołącza do książeczki kontrolnej zdjęcie potwierdzające jego pobyt, lub dołącza opis zwiedzanej miejscowości, względnie miejsca.
§ 11
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 roku. Zdobywanie odznak przed tą datą oceniane jest według regulaminu dotychczasowego.


   Do pobrania:


Wykaz miejscowości


       
Regulamin odznaki
powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs