Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Odznaki PTTK » Turysta Geolog

 

REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „TURYSTA GEOLOG”

1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Geolog” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach z okazji otwarcia Geologicznej ścieżki dydaktycznej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
2. Odznaka posiada trzy stopnie: I stopień brązowy, II stopień srebrny, III stopień złoty. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Termin zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
4. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zwiedzenia obiektach, lub własna kronika w formie papierowej nie uwzględnia się kronik w formie elektronicznej tzw. e-mail lub np. w formie plików jpg Potwierdzenie stanowi pieczątka zwiedzanego obiektu lub zwiedzanej miejscowości, zdjęcia z osobami na tle zwiedzanych obiektów zamieszczone w kronice. Potwierdzenia mogą także dokonywać przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy turystyki, kierownicy wycieczek szkolnych.
5. Odznaka jest odpłatna.
6. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez osoby ubiegające się o odznaki.
7. Weryfikacje Odznaki prowadzi Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
9. Warunki przyznania odznaki „Turysta Geolog”, na każdy stopień odznaki należy zwiedzić minimum pięć obiektów z wykazu jeden obiekt muzealny (wystawowy) i przejść jeden z wybranych szlaków turystycznych ( przejście można podzielić na minimum 2 etapy).

10. Wykaż obiektów:
1.    Góra Miedzianka- rezerwat
2.    Góra Rzepka - rezerwat
3.    Góra Zelejowa- rezerwat
4.    Góra Żakowa
5.    Wąwóz Milechowy- rezerwat
6.    Góra Moczydło- rezerwat
7.    Góra Karczówka- rezerwat
8.    Biesak-Białogon - rezerwat
9.    Kadzielnia- kamieniołom
10.    Wietrznia – rezerwat
11.    Slichowice – rezerwat
12.    Kamienne kręgi w Tumlinie – rezerwat
13.    Barcza – rezerwat
14.    Kamieniołom Zachełmie – rezerwat
15.    Jaskinia Piekło
16.    Bukowa Góra
17.    Diabelski Kamień
18.    Góra Wymyślona

Kamieniołomy:
Jaworznia, Tumlin, Czerwona Góra, Szewce,

Muzea, obiekty do zwiedzenia :
1.    Jaskinia Raj
2.    Muzeum PiG ul. Zgody
3.    Centrum Geoedukacji na Wietrzni
4.    Kadzielnia – system jaskiń Stara Prochownia i Wschodnia
5.    Muzeum skamieniałości w św. Katarzynie
6.    Muzeum minerałów pod zamkiem w Chęcinach od strony parkingu

Szlaki turystyczne:

1.    Szlak czerwony Chęciny - Kielce 20 km
2.    Szlak niebieski Chęciny – Bukówka 27 km
3.    Szlak żółty Wierna Rzeka- Chęciny 20 km
4.    Szlak żółty Barcza- Bukowa Góra 11 km
5.    Szlak czarny Jaworznia Kamieniołom - Zalesie 11 km
6.    Szlak czerwony św. Katarzyna Masłów 10 kmDo pobrania regulamin odznaki


powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs