Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Odznaki PTTK » Jubileuszowa Odznaka "Turysta Przyrodnik"
REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ ODZNAKI „TURYSTA PRZYRODNIK”

1. Na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, w związku z ustanowieniem roku 2008, „Rokiem Przyrody w PTTK” oraz jubileuszem powołania w 1908 roku Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, Zarząd Główny PTTK ustanawia Jubileuszową Odznakę Turysta Przyrodnik.

2. Jubileuszową Odznakę zdobywa się zgodnie z postanowieniami regulaminu Odznaki Turysta Przyrodnik.

3. Jubileuszowa Odznaka może być przyznana każdemu turyście, który w 2008 roku, zdobędzie co najmniej 50 pkt., zgodnie z punktacją określoną w rozdziale III, Regulaminu Odznaki Turysta Przyrodnik.

Ilość pkt.

Treść zadania

2

- za udział w prelekcji lub odczycie,

3

- za udział w wycieczce przyrodniczej (za każdy dzień),

- za pobyt w rejonie pomnika przyrody, grupy pomników lub alei,

- za zwiedzenie użytku ekologicznego,

- za zwiedzenie stanowiska dokumentacyjnego,

   - za zwiedzenie urządzeń hydrotechnicznych (jazy, kanały, budowle wykorzystujące siłę wody lub wiatru),

4

- za zwiedzenie ścieżki przyrodniczej,

- za zwiedzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego,

- za zwiedzenie obszaru krajobrazu chronionego,

5

- za zwiedzanie rezerwatu,

- za wykonanie prac na rzecz obiektu przyrodniczego (praca udokumentowana),

  - za zwiedzanie innych obiektów przyrodniczych (np. ogrodu dendrologicznego, botanicznego, zoologicznego, muzeumprzyrodniczego, parku podworskiego),

- za zwiedzanie muzeum parku narodowego i krajobrazowego.

8

- za zwiedzenie parku krajobrazowego lub leśnego kompleksu promocyjnego,

   - za pełnienie funkcji opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody za każdy rok kalendarzowy.

10

- za zwiedzenie parku narodowego,

- za zwiedzenie obszaru Natura 2000,

   - za roczne bezpośrednie prowadzenie udokumentowanych, systematycznych obserwacji przyrodniczych (dla każdego obiektu za każdy rok kalendarzowy),

- za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody,

   - za działalność popularyzatorską w zakresie przyrodoznawstwa lub ochrony przyrody (prelekcja, odczyt, wystawa).


4. Punkty można zdobywać podczas uprawiania dowolnej formy turystyki.

5. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania Jubileuszowej Odznaki mogą być równolegle zaliczone na poszczególne stopnie Odznaki Turysta Przyrodnik.

6. Jubileuszową Odznakę można weryfikować w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 stycznia 2009 roku, za punkty uzyskane w roku 2008.

7. Potwierdzenie przyznania Jubileuszowej Odznaki stanowi odcisk pieczątki z jej wizerunkiem. Przedmiotowa pieczątkę, KOP ZG PTTK przekaże do Referatów Weryfikacyjnych.

8. Jubileuszową Odznakę weryfikują i przyznają Referaty Weryfikacyjne Odznaki Turysta Przyrodnik zatwierdzone przez KOP ZG PTTK. Wykaz referatów znajduje się na stronie internetowej KOP ZG PTTK: www.kopzg.pttk.pl

9. Potwierdzenie zdobycia odznaki można również otrzymać korespondencyjnie. Weryfikacja w takim trybie prowadzona jest z upoważnienia KOP ZG PTTK przez Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach. Adres korespondencyjny: Oddział „Świętokrzyski” PTTK, ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce. Tel./fax 0-41 344 59 14, 0-41 344 77 43. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć znaczki pocztowe o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).

10. Dystrybucję metalowego znaczka Jubileuszowej Odznaki, rozprowadzanego odpłatnie, prowadzi Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

11. Autorem projektu graficznego Jubileuszowej Odznaki jest Włodzimierz Majdewicz.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZG PTTK.

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTKpowrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs