tel. 41 344 77 43
wt. 10:00-18:00
śr.-pt. 10:00-16:00

Kurs przewodnicki

Zostań Przewodnikiem Świętokrzyskim i stań się częścią naszej wielkiej, turystycznej, przewodnickiej rodzinki!

xvii swietokrzyski rajd pielgrzymkowy swiety krzyz 2016 img 0180 fot lukasz zarzyckifot. Łukasz Zarzycki

Przepisy dotyczące organizacji kursów, egzaminowania i nadawania uprawnień Przewodnika PTTK reguluje Uchwała nr 55/XVII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r.

Kurs na przewodnika PTTK, obejmuje łącznie ok. 250 godzin zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie zgodnie z wytycznymi ZG PTTK. W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze, a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek.

Na zakończenie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i specyfiki turystyki w rejonie Gór Świętokrzyskich na szlakach klasyfikowanych jako górskie, lecz nie objętych przepisami o przewodnictwie górskim PTTK.

Po ukończeniu szkolenia każdy kursant otrzyma stosowny certyfikat. Zajęcia odbywać będą się systemem sobotnio-niedzielnym, na zasadzie zjazdów co dwa tygodnie. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego, przy 15 osobach zainteresowanych kursem poinformujemy o spotkaniu organizacyjnym na którym zostanie przedstawiony harmonogram kursu.

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs 

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie:
- ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- ukończyć szkołę średnią (matura),
- nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego.

Po zakończeniu zajęć na kursie czeka cię egzmin, który został podzielony na dwa dni.

  • Dzień pierwszy, to część teoretyczna  w formie pisemnej, po pozytywnym rozwiązaniu testu czeka cię część ustna, a pytania na jakie będzisz odpowiadał wylosujesz sam.
  • Dzień drugi, czyli egzamin terenowy. Osoby, które zdadzą pierwszą część pozytywnie wyruszą w teren. Przebieg trasy egzaminacyjnej poznasz w pierwszym dniu egzaminu.


Cena kursu 2.500,00 zł/osoba (cena obejmuje koszt organizacji wycieczek autokarowych i pieszych, wykłady, bilety wstępu, ubezpieczenie, matriały z zajęć przekazywane w formie on-line). Istnieje możliwość płatności w ratach.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.
Wymaganie jest również wstąpienie do PTTK oraz do Koła Przewodników, np. Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek".

logo bartek

Opłata za egzamin: 2 x 150 zł (dzień) = 300,00 zł. Osoby, które nie zdadzą pierwszej części egzaminu nie są dopuszczane do części praktycznej. Osoba taka może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wskazanym przez komisją egzaminacyjną.

Gdzie można się zapisać na kurs?

PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach
ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344-77-43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin na Przewodnika PTTK lub zadały stosowny egzamin w przeszłości (na Przewodnika Świętokrzyskiego lub przewodnika PTTK po woj. kieleckim lub przewodnika terenowego po woj. świętokrzyskim) mogą ubiegać się o licencję "Przewodnika Świętokrzyskiego" w zakresie "usług przewodnictwa turystycznego i pilotażu, organizowania wycieczek, rajdów, i zlotów turystycznych". Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy licencyjnej jest wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i do jednego z kół zrzeszających Przewodników Świętokrzyskich.

Umowa licencyjna niekomercyjna
Bezterminowa, bezpłatna - przygotowana przede wszystkim dla każdego kto dotychczas posługiwał się znakiem i blachą "Przewodnik Świętokrzyski". Adresowana jest do osób chcących posługiwać się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" do działań nie mających znamion komercyjnych (zarobkowych) np. oprowadzania wycieczek jako wolontariusz lub nauczyciel szkolny (w ramach prowadzonej pracy zawodowej), jako członek klubu lub koła PTTK (np. w ramach imprez organizowanych dla członków klubu lub koła PTTK).

Umowa licencyjna komercyjna
Udzielana na dany rok kalendarzowy. Płatna - 120 zł brutto za dany rok kalendarzowy. Adresowana jest do osób chcących posługiwać się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" do działań komercyjnych (zarobkowych) z zakresu "usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu, organizacji wycieczek, rajdów i zlotów turystycznych". Ponadto dla podmiotów będących pośrednikami lub organizatorami turystyki istnieje możliwość zawarcia umowy licencyjnej na posługiwanie się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" w szerszym zakresie np. umieszczania znaku lub jego składowych na ofertach, reklamach, etc. Warunki udzielenia takiej licencji omawiane są indywidualnie z Zarządem PTTK Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach.

Informujemy, że zawarcie umowy licencyjnej (niekomercyjnej lub komercyjnej - w zależności od potrzeb) na posługiwanie się znakiem towarowym słowno-graficznym "Przewodnik Świętokrzyski" jest jedyną formą prawną upoważniającą do posługiwania się nim lub jego składowymi. Powyższe uregulowanie zasad posługiwania się znakiem "Przewodnik Świętokrzyski" obowiązywać będzie od dnia 01.05.2014 roku.

Osoby lub podmioty posługujące się znakiem towarowym "Przewodnik Świętokrzyski" lub jego składowymi bez ważnej umowy licencyjnej naruszają porządek prawa regulowany ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych >>> oraz ustawą o prawie własności przemysłowej >>>
Informujemy również, że posiadamy wszelkie prawa autorskie i majątkowe do znaku słowno-graficznego "Przewodnik Świętokrzyski PTTK" - zwanego popularnie "małą blachą przewodnicką" - mimo, że znak ten nie został przez nas zastrzeżony w UP RP. O powyższym świadczy prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach stwierdzający powyższe prawa.

 

thumbnail


Wykaz zagadnień oraz plan wycieczek realizowanych w ramach szkolenia

Przykładowe testy

Przykładowe testy

Przykładowe testy

Przykładowe testy

Przykładowe testy