tel. 41 344 77 43
wt. 10:00-18:00
śr.-pt. 10:00-16:00

Władze Oddziału

Zarząd Oddziału:
Prezes – Jacek Śniadecki
Wiceprezes – Cezary Jastrzębski
Wiceprezes – Marcin Sołtys
Skarbnik – Krzysztof Sabat
Sekretarz – Piotr Garecki
Członek – Dawid Pawlik
Członek – Jan Wiórek

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Prezes – Jarosław Leśniewski
Wiceprezes – Lena Skibińska-Opoka
Sekretarz – Renata Dudzik-Gruszka
Członek – Grażyna Dziółko
Członek – Urszula Łukaszyk

Sąd Koleżeński Oddziału:
Prezes – Marcin Wroński
Wiceprezes – Anna Hendler
Sekretarz – Andrzej Stobiecki
Członek – Zbigniew Borowiec
Członek – Grzegorz Niedbała

Członkowie naszego Oddziału we władzach naczelnych PTTK, komisjach i radach ZG PTTK:
Komisja Ochrony Przyrody – Andrzej Wąsikowski (przewodniczący)
Komisja Turystyki Motorowej – Andrzej Guska (członek)
Komisja Krajoznawcza – Jerzy Pabian (stały współpracownik komisji)