tel. biuro: 41 344 77 43
wt: 10:00-18:00
śr-pi: 10:00-16:00

Walne Zebranie Klubu Turystów Pieszych PTTK "Przygoda"

Walne Zebranie KTP PTTK „Przygoda”


W dniu 24 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zebranie KTP PTTK „Przygoda” na którym podsumowano działalność klubową w ostatniej kadencji od 2018-2022r. Niestety, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, nie wszystkie plany i imprezy mogły być zrealizowane.


Wybrano nowy Zarząd Klubu w składzie:

Jan Wiórek - Prezes
Urszula Zychowicz – Vice prezes
Wioletta Kasińska – Sekretarz
Dorota Czaplak – Skarbnik
Konrad Duda – Członek zarządu

Nowa Komisja Rewizyjna Klubu w składzie:

Andrzej Guska – Prezes
Grażyna Dziółko – Członek komisji
Barbara Rej – Członek komisji

Wybrano też delegatów na Walny Zjazd Oddziału w liczbie 13 osób.

W czasie zebrania vice prezes O/Św. PTTK Kazimierz Micorek wręczył najbardziej zaangażowanym członkom klubu wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK oraz Oddział Świętokrzyski PTTK.

Otrzymali je:

Urszula Zychowicz – Srebrną Honorową Odznakę PTTK
Piotr Garecki – Brązową Honorową Odznakę PTTK oraz Dyplom Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
Andrzej Toporek – Odznakę Honorową ”Za Zasługi dla Oddziału Świętokrzyskiego PTTK”