tel. biuro: 41 344 77 43
wt: 10:00-18:00
śr-pi: 10:00-16:00

Wybory

PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach zawiadamia, że XXI Walny Zjazd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK odbędzie się w dniu 8 października 2022 roku w Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.

Pierwszy termin: 10.00
Drugi termin: 10.15

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału będzie udostępnione do wglądu od 26.09.2022 r. w siedzibie, tj, przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Kielcach od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

​ Porządek Zjazdu Oddziału

 1. Otwarcie Zjazdu – powitanie gości i delegatów
 2. Wybór prezydium zjazdu (przewodniczącego, zastępcy i sekretarza)
 3. Zatwierdzanie szczegółowego porządku Zjazdu
 4. Zatwierdzenie regulaminu Zjazdu
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Sprawozdanie ustępujących władz (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego), odznaczenia, nagrody, podziękowania
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących ustalenia kierunków działania na okres następnej kadencji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Głównego PTTK o nadanie Godności Członka Honorowego PTTK
 10. Podjęcie, bezwzględną większością głosów uchwały w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu
 11. Wybór Komisji Wyborczej
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 13. Wybory nowych władz, czyli Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 14. Wybory Delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK
 15. Ukonstytuowanie nowych władz Oddziału
 16. Zakończenie

nowelogopttk