Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » XLVI Ogólnopolski Wiosenny Rajd Kolarski PTTK "Trójprzymierze"
Aktualności
XLVI Ogólnopolski Wiosenny Rajd Kolarski PTTK "Trójprzymierze"

ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB TURYSTÓW KOLARZY

„KIGARI” PTTK KIELCE

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI PTTK W KIELCACH

R E G U L A M I N

BRAK WOLNYCH MIEJSC

I. ORGANIZATORZY
•    Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy „KIGARI” PTTK Kielce funkcjonujący przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach

II. IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM
•    Prezydenta Miasta Kielc – Wojciecha Lubawskiego
•    Starosty Powiatu Kieleckiego – Zdzisława Wrzałki
•    Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa
•    Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny – Roberta Jaworskiego

III. CELE RAJDU
•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
•    Kultywowanie tradycji spotkań turystów kolarzy z Kielc, Lublina oraz Warszawy
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej

IV. KIEROWNICTWO
•    Komandor Rajdu – Ferdynand Biś tel. 41 331 77 50
•    V-ce Komandor – Marek Szymczakowski tel. 505 380 259
•    Sekretarz – Renata Tomczak tel. 692 148 026
•    Kierownicy tras:
- Trasa 1-3 – Andrzej Wągrowski tel. 791 178 187, Lech Otwinowski tel. 513 046 542 i Marian Adamczyk tel. 609 111 212
- Trasa 4 – Ferdynand Biś tel. 41 331 77 50 i Marek Szymczakowski tel. 505 380 259

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
•    Termin: 29.04.2011 – 03.05.2011r.
•    Baza imprezy została zlokalizowana w Powiatowym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, gdzie zostaną    zakwaterowani uczestnicy imprezy (pokoje 4 osobowe, węzeł sanitarny na zewnątrz pokoju).
•     Zakwaterowanie uczestników rozpocznie się w dniu 29.04.2011r. (piątek) od godziny 12.00
•    Oficjalne otwarcie Rajdu nastąpi w dniu 30.04.2011r. (sobota) o godzinie 8.30

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
•    Wpisowe wynosi:
- członkowie PTTK z opłaconą składką za 2011r. i osoby poniżej 18 lat – 130 zł
- pozostali uczestnicy – 140 zł
•    Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2.04.2011r. w siedzibie Oddziału pod adresem:

Oddział Świętokrzyski PTTK, 25 – 007 Kielce
ul. Sienkiewicza 29, tel. 41 344-77-43,
www.pttkkielce.pl

•    Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto Oddziału:

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA I/O Kielce
92 1060 0076 0000 3200 0082 4713  
z dopiskiem „Trójprzymierze Chęciny 2011”

•    Istnieje możliwość przesłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e - mail: biuro@pttkkielce.pl
•    Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane nie później niż do dnia 10.04.2011r.
•    Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

VII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie
•    Okolicznościowy znaczek
•    Pieczątkę rajdową
•    Obsługę przewodnicką podczas trwania imprezy
•    Cztery noclegi z pościelą
•    Ciepły posiłek w czasie trwania ogniska
•    Upominki dla zwycięzców w konkursach krajoznawczych
•    Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
•    Ubezpieczenie na czas trwania imprezy
•    Opis zwiedzanych obiektów
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku
•    Potwierdzenie punktów KOT oraz odznak regionalnych

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego
i ochrony przyrody
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów
•    Posiadanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem. Członkowie PTTK proszeni
są o zabranie legitymacji członkowskiej wraz z opłacona składną za rok 2011
•    Każdy uczestnik powinien posiadać rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
•    Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która złoży stosowne pisemne oświadczenie dołączone do karty zgłoszenia
•    Osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać Kartę Rowerową lub Prawo Jazdy Kategorii B1
•    Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
XLVI Ogólnopolskiego Wiosennego Rajdu Kolarskiego PTTK oraz regulaminu Powiatowego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•    Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
•    Organizator nie zapewnia wyżywienia dla uczestników
•    Organizator nie odpowiada za zaistniałe wypadki, szkody wyrządzone
przez uczestników osobom trzecim podczas trwania imprezy
•    Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego)
•    Wpisowe jest bezzwrotne
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i jest ostateczna

Serdecznie Zapraszamy!!!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

PROGRAM XLVI WIOSENNEGO RAJDU KOLARSKIEGO
 „TRÓJPRZYMIERZE”
CHĘCINY 2011

29 kwietnia (piątek)

Godzina 12.00 – 15.00    Kwaterowanie uczestników Rajdu Przyjmowanie uczestników Rajdu  w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach (ul. Białego Zagłębia 1).

Godzina 15:00 – 18.00    Indywidualne zwiedzanie Chęcin („Szlak Mnicha”, klasztor bernardynek, klasztor franciszkanów, „Niemczówka”, ruiny zamku królewskiego, rezerwat „Góra Rzepka”)         
Godzina 18.00 – 19.00    - czas wolny
Godzina 19.00 – 21.00    - wieczór integracyjny   
Godzina 22.00 – 06.00    - cisza nocna


30 kwietnia (sobota)

Godzina 8.30 – wyjazd na oficjalne otwarcie rajdu na rynku w Chęcinach
Godzina 9.00 – uroczystość otwarcia Rajdu przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego, objazd ulicami Chęcin  i wyjazd na trasę

Trasa nr 1.    Około 80 km.
Wycieczkę prowadzą: Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski i Marian Adamczyk

Przebieg trasy: Chęciny – Mosty – Chojny – Żerniki – Brzegi – Szczepanów – Miąsowa
– Wymysłów – Mzurowa – Rudki – Antolka – Mnichów – Podlesie – Wygoda – Brus – Gozna
– Raków – Kulczyzna – Jędrzejów (Muzeum im. Przypkowskich) – Jędrzejów (Archiopactwo Cystersów) – Wilanów – Lasków – Gawrony – Rudki – Mniszek – Lipnica – Rembieszyce
– Karsznice – Nowa Wieś – Bocheniec – Choinki – Jedlnica – Korzecko – Polichno – Gościniec
– Chęciny.

Obiekty zwiedzane na trasie:
- dwór z XIXw., Kościół z XIXw. i cmentarz wojenny 1914-1915 w Brzegach
- drewniany kościół z XVIII w. i dwór z XX w. z parkiem w Mnichowie
- Muzeum im. Przypkowskich i Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie
- ruina pałacu w Wilanowie
- drewniany kościół z XVIII w. w Rembieszycach
- cmentarz wojenny 1914-1915 w Nowej Wsi

Godzina 17.30 – 19.00    -    obiadokolacja w Schronisku Młodzieżowym
Godzina 19.00 – 20.00    -    wieczór integracyjny
Godzina 22.00     – 06.00     -    cisza nocna


1 maja (niedziela)

Godzina 8.30 – wyjazd na trasę
   
Trasa nr 2.    Około 70 km
Wycieczkę poprowadzą: Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski i Marian Adamczyk

Przebieg trasy: Chęciny – Tokarnia (skansen) – Tokarnia – Wolica – Sokołów Górny
– fortalicja Sobkowskich – Sobków – Mokrsko Górne – Mokrsko Dolne – Stare Kotlice
– Borszowice – Motkowice – Rębów – Korytnica – Chomentów – Drochów Górny – Drochów Dolny – Zastawie – Chałupki – Dębska Wola – Zbrza – Chełstów-Wojda – Chałupki Zabrzańskie
– Ostrów – Lurowizna – stacja kolejowa Radkowice – Lipowica – Przymiarki – Starochęciny
– Podzamcze Chęcińskie – Chęciny.

Obiekty zwiedzane na trasie:
- Park Etnograficzny w Tokarni
- fortalicja Sobkowskich z 2 poł. XVI w. pod Sobkowem
- kościół p.w. św. Stanisława z 2 poł. XVI w. i kirkut w Sobkowie
- ruiny zamku z XIV-XVI w. w Mokrsku Górnym
- kościół z XIII-XVI w. oraz dawny dwór (obecnie szkoła) w Mokrsku Dolnym
- Dworek pod Lipą w Starych Kotlicach
- pozostałości zespołu dworskiego Lanckorońskich w Motkowicach
- kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z około 1800 roku w Rębowie
- kościół p.w. św. Floriana z XVII w. w Korytnicy
- kościół p.w. św. Marii Magdaleny z XVIII w. w Chomentowie
- ruina dworu w Drochowie Dolnym
- Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
- szkoła w dawnym zespole dworskim w Dębskiej Woli w otoczeniu zabytkowego parku
- Ptasi Azyl w Ostrowie
- kościół p.w. św. Stanisława z XVII w. w Starochęcinach
- dwór i brama tryumfalna z XVIIw. w Podzamczu Chęcińskim
   
Godzina 17.30 – 19.00    -    obiadokolacja w Schronisku Młodzieżowym
Godzina 19.00 – 21.00    -    ognisko u podnóża zamku Chęcińskiego
Godzina 22.00     – 06.00    -     cisza nocna


2 maja (poniedziałek)

Godzina 8.30 wyjazd na trasę

Trasa nr 3.     Około 40 km
Wycieczkę poprowadzą: Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski i Marian Adamczyk

Jest to wycieczka dla posiadaczy „górali” oraz rowerów trekingowych, którym nie są straszne trudniejsze warunki terenowe. Trasa o zmiennym ukształtowaniu pionowym prowadzi przez pola i lasy drogami i ścieżkami o gruntowej, piaszczystej, żwirowej i asfaltowej nawierzchni
i wymaga dobrej kondycji.

Przebieg trasy: Chęciny – Góra Zelejowa (zwiedzanie kamieniołomów oraz przejście skalną granią góry) – niebieskim szlakiem pieszym do Jaskini Piekło na Górze Żakowej – kamieniołom „Wspinaczkowy Raj” na Górze Stokowej – kamieniołomy wapienia na Górze Ostrówce („zaglądamy do wnętrza ziemi”) – Skałka – Bławatków – rezerwat geologiczny Góra Miedzianka  (jaskinia,, skalna grań, pozostałości górnictwa miedzi) – Obory – Jaskinia Piekło na Górze Bolmińskiej – Góra Milechowska – Milechowy – Bolmin –  Grząby Bolmińskie – Jedlica
 – Korzecko – rezerwat Góra Rzepka  – Chęciny.
LUB
Trasa nr 4.     Około 60 km
Wycieczkę poprowadzą: Ferdynand Biś i Marek Szymczakowski.

Przebieg trasy
Góra Zelejowa – Zelejowa – Czerwona Góra – Szewce – Zawada – Zagórze – Fabryczna – Janów Dolny – Szczukowice – Brynica – Bugaj – Oblęgorek – Chełmce – Prebenda – Ukraina
– Podzamcze Piekoszowskie – Piekoszów – Rykoszyn – Gałęzice – Bławatków – Góra Miedzianka
– Miedzianka – Polichno – Gościniec – Chęciny.

Obiekty zwiedzane na trasie:
- Rezerwat „Góra Zelejowa”
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
- kościół i zbór ariański w Chełmcach
- ruiny barokowego pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim z 1655 r.
- sanktuarium maryjne w Piekoszowie
- rezerwat geologiczny Góra Miedzianka
- Bolmin
- pomnik lotników w Gościńcu       

Godzina 17.30 – 19.00    - obiadokolacja w Schronisku Młodzieżowym
Godzina 19.00 – 20.00    - konkurs krajoznawczy
Godzina 20.00 – 22.00    - zabawa taneczna               
Godzina 22.00 – 06.00    - cisza nocna       


3 maja (wtorek)

8.00 – wyjazd na trasę oraz wykwaterowanie uczestników

Trasa nr 5.     Około 15 km

Przebieg trasy
Chęciny – Zelejowa – Czerwona Góra – Sitkówka – Bolechowice – Panek – Jaskinia „Raj” (zwiedzanie jaskini) - Panek - Nowiny – Zalesie – Białogon – ul. Krakowska – ul. Panosz – Kadzielnia

Obiekty zwiedzane na trasie:

- Rezerwat „Jaskinia Raj”

BRAK WOLNYCH MIEJSC
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs