Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kurs na przewodnika świętokrzyskiego
Aktualności
Kurs na przewodnika świętokrzyskiego

Zasady organizacji kursów, egzaminowania i nadawania uprawnień Przewodnika PTTK reguluje   
Kurs przewodnicki.

Kurs na przewodnika PTTK, obejmuje łącznie ok. 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie zgodnie z wytycznymi ZG PTTK. W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze, a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Na zakończenie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i specyfiki turystyki w rejonie Gór Świętokrzyskich na szlakach klasyfikowanych jako górskie lecz nie objętych przepisami o przewodnictwie górskim PTTK. Po ukończeniu w/w szkolenia każdy kursant otrzyma stosowny certyfikat. Zajęcia odbywać będą się systemem sobotnio-niedzielnym, na zasadzie zjazdów co dwa tygodnie. Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu to początek października 2017r. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego, przy 15 osobach zainteresowanych kursem poinformujemy o spotkaniu organizacyjnym na którym zostanie przedstawiony harmonogram kursu.

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs >>>

Wykaz zagadnień oraz plan wycieczek realizowanych w ramach szkolenia na Kursie na Przewodnika Świętokrzyskiego


Warunki, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie:
  1. ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ukończyć szkołę średnią (matura) Uwaga - do kursu można przystąpić również osoba, która nie posiada jeszcze średniego wykształcenia pod warunkiem, że przed egzaminem okaże się zdanym egzaminem maturalnym;
  3. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego.

Egzaminy

Po przeprowadzeniu kursu odbędą się dwa egzaminy. W pierwszym - kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego i ustnego. Osoby, które pomyślnie go zaliczą podchodzą w drugim dniu do części praktycznej. Polega ona na samodzielnym poprowadzeniu trasy wycieczki autokarowej, którą wskaże komisja egzaminacyjna. 

Koszty

Cena kursu - ok. 1500 zł/ osoba (cena obejmuje koszt organizacji wycieczek autokarowych i pieszych, wykłady, materiały szkoleniowe, bilety wstępu, etc.) Kwota ta jest równomiernie rozłożona w ratach.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu

Opłata za egzamin: 2 x 120 zł(dzień) = 240 zł. Osoby, które nie zaliczą pierwszej części egzaminu nie są dopuszczane do części praktycznej. Osoba taka może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wskazanym przez komisją egzaminacyjną.


Gdzie można się zapisać na kurs?

Oddział Świętokrzyski PTTK 
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344-77-43
e-mail: biuro@pttkkielce.pl
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs