tel. biuro: 41 344 77 43
wt: 10:00-18:00
śr-pi: 10:00-16:00

Korona Gór Świętokrzyskich

 

korona

 

REGULAMIN ODZNAKI KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Pomysłodawcą jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

§1
Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.

§2
Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:
1) promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;
2) popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§3
Odznaka jest jednostopniowa.

§4
Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§5
Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.

§6
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§7
Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

§8
Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§9
Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

§10
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH wraz z podpisem członka Kapituły.

§11
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§12
Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§13
Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

§14
Wręczenie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH odbywa się podczas imprez oddziałowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem jest numerowana odznaka KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§15
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§16
Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 01.07.2007 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 05.02.2009 r.

 

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki
Korona Gór Świętokrzyskich

Podane w wykazie szczyty zostały wybrane ze względu na fakt, iż przecinają je znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK oraz odznaczają się wybitnymi walorami:
geograficznymi, turystycznymi, geologicznymi, historycznymi, przyrodniczymi itp.

Lp.  

Szczyt

Wys.       

Pasma i Grzbiety

Szlak

1.

Łysica

612 m

Pasmo Łysogórskie

czerwony

2.

Szczytniak

554 m

Pasmo Jeleniowskie

czerwony i czarny

3.

Bukowa Góra

482 m

Pasmo Klonowskie

zielony i żółty

4.

Klonówka

473 m

Pasmo Masłowskie

czerwony

5.

Kiełków

452 m

Pasmo Orłowińskie

niebieski

6.

Radostowa

451 m

Grzbiet Krajeński

czerwony

7.

Drogosiowa

447 m

Pasmo Bielińskie

niebieski

8.

Siniewska

444 m

Pasmo Oblęgorskie

czerwony

9.

Włochy

427 m

Pasmo Cisowskie

niebieski

10.

Kamień Michniowski   

423 m

Pasmo Sieradowickie

niebieski i czarny

11

Sosnowica

413 m

Wzgórza Tumlińskie

czerwony

12.

Altana

408 m

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie

zielony

13.

Osieczyńska Góra

407 m

Wzgórza Suchedniowskie

czerwony

14.

Telegraf

406 m

Pasmo Dymińskie

niebieski

15.

Patrol

389 m

Pasmo Zgórskie

niebieski

16.

Biesak

381 m

Pasmo Posłowickie

niebieski

17.

Otrocz

372 m

Grupa Otrocza

niebieski

18.

Zelejowa

372 m

Pasmo Zelejowskie

czerwony

19

Dobrzeszowska

368 m

Pasmo Dobrzeszowskie

niebieski

20.

Jaźwina

361 m

Pasmo Ociesęckie

żółty

21.

Sikorza

361 m

Pasmo Brzechowskie

niebieski

22.

Góra Zamkowa

360 m

Pasmo Chęcińskie

żółty

23.

Miedzianka

356 m

Wzgórza Miedziankowskie

żółty

24.

Chełmowa Góra

348 m

Pasmo Pokrzywiańskie

czarny

25.

Fajna Ryba

347 m

Pasmo Przedborsko-Małogoskie   

zielony

26.

Karczówka

339 m

Pasmo Kadzielniańskie

czerwony

27.

Glinianki

336 m

Grzywy Korzeczkowskie

żółty

28.

Grząby Bolmińskie

330 m

Grząby Bolmińskie

żółty

 

Do pobrania (PDF)Regulamin Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH