tel. biuro: 41 344 77 43
wt: 10:00-18:00
śr-pi: 10:00-16:00

Władze Oddziału - archiwum

 

Składy osobowe Zarządu Oddziału PTK i PTTK Kielce w latach 1908-2022


 

1908
Prezes - Mieczysław Zawadzki; wiceprezesi - Mieczysław Koczanowicz i Karol Kostro; sekretarz - Wacław Ciechoński; skarbnik - Aleksander Bojemski; kustosz - Zygmunt Ziembiński.

1909
Prezes - Mieczysław Zawadzki; sekretarz - Mieczysław Noyszewski; skarbnik - Aleksander Bojemski; kustosz - Tadeusz Włoszek; członkowie - Karol Kostro, Mieczysław Koczanowicz.

1910
Prezes - Mieczysław Zawadzki; sekretarz - Władysław Musiał; skarbnik - Aleksander Bojemski; kustosz - Tadeusz Włoszek; członkowie - Bronisław Obuchowicz, Mieczysław Koczanowicz.

1911
Prezes - Mieczysław Zawadzki; wiceprezesi - Bronisław Obuchowicz i Mieczysław Koczanowicz; sekretarz - Włodzimierz Sienkiewicz; skarbnik - Wincenty Kirchner; kustosz - Tadeusz Włoszek.

1912
Prezes - Mieczysław Zawadzki; wiceprezes - Mieczysław Koczanowicz; sekretarz - Włodzimierz Sienkiewicz; skarbnik - Wincenty Kirchner; kustosz - Tadeusz Włoszek; członek - Zygmunt Śląski.

1913
Prezes - Mieczysław Zawadzki, następnie Wacław Janiszewski i Mieczysław Koczanowicz; wiceprezes - Kazimierz Frycz; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik - Wincenty Kirchner; kustosz - Tadeusz Włoszek; członkowie - Stanisław Podolski, Zygmunt Lenartowicz.

1914-1916
Prezes - Mieczysław Koczanowicz; wiceprezes - Erazm Różycki; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik - Wincenty Kirchner; kustosz - Tadeusz Włoszek; członek - Marian Grzegorzewski.

1917
Prezes - Mieczysław Koczanowicz; wiceprezes - Erazm Różycki; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik - Wincenty Kirchner; kustosz - Tadeusz Włoszek; członkowie - Marian Grzegorzewski, Edmund Massalski, Wiktor Gutkowski.

1918
Prezes - Marian Grzegorzewski; sekretarz - Wiktor Gutkowski; skarbnik - Wacław Lewandowski; kustosz - Tadeusz Włoszek; członek - Edmund Massalski.

1919
Prezes - Marian Grzegorzewski; wiceprezes - Roman Dobrzański i Jarosław Wit Opartny; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik -Wacław Lewandowski; kustosz - Tadeusz Włoszek; członek - Edmund Massalski.

1920
Prezes - Marian Grzegorzewski; wiceprezes i kustosz - Tadeusz Włoszek; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik - Cyprian Gierałtowski; członkowie - Edmund Massalski, Roman Dobrzański.

1921
Prezes - Jerzy Remer; wiceprezes - Bogusław Świeżawski; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik - Feliks Dukalski; kustosz - Tadeusz Włoszek; członkowie - Marta Hubicka, Mieczysław Nowak, Kazimierz Woźniak, Edmund Massalski.

1922
Prezes - Jerzy Remer; wiceprezes - Bogusław Świeżawski; sekretarz - Edmund Padechowicz; skarbnik - Feliks Dukalski; członkowie - Marta Hubicka, Mieczysław Nowak, Kazimierz Kaznowski, Edmund Massalski.

1923
Prezes - Bogusław Świeżawski; sekretarz - Edmund Padechowicz; z-ca sekretarza - Konrad Poniewierski; skarbnik - Feliks Dukalski; członkowie - Marta Hubicka, Mieczysław Nowak, Kazimierz Kaznowski, Edmund Massalski.

1924
Prezes - Bogusław Świeżawski; sekretarz - Edmund Padechowicz; kustosz - Tadeusz Włoszek; skarbnik - M. Kuderna; dalej brak danych.

1925
Prezes - Bogusław Świeżawski; kustosz - Tadeusz Włoszek; członkowie - M. Kuderna, Marta Hubicka, Kazimierz Kaznowski, Edmund Padechowicz.

1926
Prezes - Edmund Padechowicz; sekretarz - Marta Hubicka; kustosz - Tadeusz Włoszek; dalej brak danych.

1927
Prezes - Edmund Padechowicz; kustosz - Tadeusz Włoszek; dalej brak danych.

1928
Prezes - Edmund Padechowicz; wiceprezes - Kazimierz Kaznowski; sekretarz - Marta Hubicka; kustosz - Tadeusz Włoszek; skarbnik - Bogusław Świeżawski; członkowie - Stefan Bocheński, Edmund Massalski, Mieczysław Nowak, Zofia Stępińska.

1929
Prezes - Marta Hubicka; kustosz - Tadeusz Włoszek; dalej brak danych.

1930
Prezes - Edmund Massalski; kustosz - Tadeusz Włoszek; dalej brak danych.

1931
Prezes - Marta Hubicka; wiceprezes - Rafał Pleonar; sekretarz - Edmund Massalski; kustosz - Tadeusz Włoszek; skarbnik - Karol Jurgnicz; członkowie - Sylwester Kowalczewski, Justynian Zieliński.

1932
Prezes - Edmund Massalski; kustosz - Tadeusz Włoszek; dalej brak danych.

1933
Prezes - Edmund Massalski; wiceprezes - Jan Pazdur; kustosz - Tadeusz Szymon Włoszek; skarbnik - Oktawian Jabłoński; członkowie - Sylwester Kowalczewski, Wanda Rachwalska, Józef Ciota.

1934
Prezes - Edmund Massalski; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski; członkowie - St. Walichnowski, St. Bratkowski, J. Stępińska, E. Padechowicz, dr Winiarz Szydłowski, J. Ciota, Jan Kłodawski, Justynian Zieliński.

1935
Prezes - Edmund Massalski; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski. W tym roku opuszcza Kielce wieloletni sekretarz E. Padechowicz.
Ukonstytuowany zarząd 28.XI.35 r. Prezes - inż. Jan Kłodawski; wiceprezes - Kazimierz Kalinowski; sekretarz - Wanda Rachwalska; gospodarz - Czesława Kalinowska, Janusz Jabłoński, Stanisław Kaczmarczyk.

1936
Prezes - Edmund Massalski; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski; skarbnik - Oktawian Jabłoński.

1937
Prezes - Edmund Massalski; z-ca Justynian Zieliński; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski; skarbnik - Oktawian Jabłoński; członkowie - St. Bratkowski, J. Ciota, Jan Kłodawski, Jan Pazdur, Rembiszewski, Wanda Rachwalska.

1938
Prezes - Edmund Massalski; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski; skarbnik - Oktawian Jabłoński. Reszta prawdopodobnie bez zmian - brak danych.

1939
Prezes - Edmund Massalski; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski. Reszta prawdopodobnie bez zmian - brak danych.

1940-1945
Okres okupacji.

1946
Prezes - Edmund Massalski; wiceprezes - Jan Pazdur; sekretarz - Konrad Poniewierski; kustosz - Sylwester Kowalczewski; skarbnik - Oktawian Jabłoński; członkowie - Jan Kłodawski, Mieczysław Konieczny, Seweryn Borkiewicz, Edward Wołoszyn, Łukasz Kumor, Z. Krogulec, Edmund Padechowicz, Józef Włodarski.

1949
Prezes - Edmund Massalski; wiceprezesi - Sylwester Kowalczewski i Klemens Makowiecki; sekretarz - Konrad Poniewierski; skarbnik - Wiktor Lelkowski; członkowie - Mieczysław Konieczny, Edmund Padechowicz, Władysław Kosterski, Edward Wołoszyn, Edward Wychowaniec, Maria Szczukowa, Wacław Ząbek, Jan Pazdur, Michał Pastuszko, Piotr Wiślicki.

1952-53
Brak danych.

1953-58
Prezes - Edward Wołoszyn. Reszta brak danych.

1959-1960
Prezes - Gustaw Szeller; wiceprezesi - Jan Zieliński i Edward Pinczewski; sekretarz - Julia Stworzewska i Jerzy Klima; skarbnik - Jadwiga Kozubek i Wiktor Żelaskiewicz; członkowie - Eugenia Głogowska, Witold Król, B. Zalewska-Korczak, Kazimierz Stąpor, Adam Sołtys, Zygmunt Witecki, Jerzy Zaręba, T. Zieliński.

1961
Prezes - Jan Zieliński; wiceprezes - A. Sołtys; sekretarz - Konrad Poniewierski, skarbnik - Wiktor Żelazkiewicz.

1962
Prezes - Jan Zieliński; wiceprezesi - Zbigniew Chodak i Adam Sołtys; sekretarz - Elżbieta Plater; skarbnik - Jerzy Liniewicz; członkowie - Edward Wołoszyn, Marian Chmielewski, Stanisław Ciopiński, Julian Nowak, Jan Ciosek, Jan Goleń, Roman Ponikowski, Mieczysław Sowiński, Gustaw Szeller, Jan Zieliński, Helena Michałowska.

1968
Prezes - Tadeusz Radziejowski; wiceprezes - Zbigniew Chodak i Stanisław Rogala; sekretarz - Henryk Orliński; skarbnik - Jerzy Zaręba; członkowie - Aleksander Grzywka, Zbigniew Imiołek, Jadwiga Kozubek, Adam Massalski, Tymoteusz Wróblewski, Stanisław Ciopiński, Julian Lewicki, Andrzej Rembalski, Stanisław Sitarski, Jan Świetlicki.

1970
Prezes - Tadeusz Radziejowski; wiceprezes - Zbigniew Chodak i Stanisław Rogala; sekretarz - Henryk Orliński; skarbnik - Jerzy Zaręba; członkowie - Aleksander Grzywka, Tymoteusz Wróblewski, Andrzej Rembalski, Jan Świetlicki, Jan Strójwąs, Jadwiga Kozubek, Romuald Jałowiecki, Stanisława Dąbrowska, Fryderyk Pajdak, Julian Bartosik.

1972
Prezes - Tadeusz Radziejowski; wiceprezes - Tymoteusz Wróblewski i Stefan Zagnieński; sekretarz - Henryk Orliński; skarbnik - Jerzy Zaręba; członkowie - Aleksander Grzywka, Jan Świetlicki, Julian Bartosik, Andrzej Drożdżeński, Ryszard Woszczyński, Jerzy Čmak, Andrzej Heyda, Feliks Kędzior, Teresa Rubinowska, Zdzisław Sikora.

1974
Prezes - Tadeusz Radziejowski; wiceprezes - Jerzy Zaręba i Jerzy Bieńkowski; sekretarz - Henryk Orliński; skarbnik - Stanisław Ciopiński; członkowie - Janusz Pałczyński, Helena Wawrzyk, Krzysztof Wilczyński, Jerzy Ziętal, Andrzej Gniazdowski, Zbigniew Popiołek, Mirosław Rewucki, Jerzy Sadowski, M. Szczeciński, Jan Wróblewski.

1976
Prezes - Jerzy Zaręba; wiceprezes - Tymoteusz Wróblewski, Jerzy Bieńkowski; sekretarz - Henryk Orliński; skarbnik - Jerzy Liniewicz; członkowie - Barbara Kośmider, Jerzy Epsztain, Janusz Pałczyński, Krzysztof Wilczyński, Jadwiga Kozubek, Helena Oziębłowska, Helena Wawrzyk, Zdzisław Bodzioch, Bogumił Bujak, Robert Donatt, Jerzy Gawlik, Andrzej Gniazdowski, Mirosław Rewucki, Eugeniusz Świat, Krzysztof Zieliński.

1980
Prezes - Jerzy Bieńkowski; wiceprezesi - Janusz Cichocki i Krzysztof Wilczyński; sekretarz - Ewa Jasonek; skarbnik - Jan Podgórski; członkowie - Tymoteusz Wróblewski, Jan Wróblewski, Zdzisław Bodzioch, Robert Donatt, Jan Duda, Jerzy Gawlik, Andrzej Kadłubek, Bożena Konecka, Bogusław Morąg, Henryk Orliński, Jerzy Pabian, Janusz Stokowski, Marian Twardowski, Jerzy Woźniczko.

1983
Prezes - Jerzy Bieńkowski; wiceprezesi - Janusz Cichocki i Krzysztof Wilczyński; skarbnik - Janusz Stokowski; członkowie - Tymoteusz Wróblewski, Zdzisław Bodzioch, Robert Donatt, Jan Duda, Jerzy Gawlik, Andrzej Kadłubek, Bożena Konecka, Bogusław Morąg, Henryk Orliński, Jerzy Woźniczko, Jan Podgórski, Marian Twardowski, Zofia Maruszak.

1985
Prezes - Janusz Cichocki; wiceprezesi - Krzysztof Wilczyński i Szymon Służewski; sekretarz - Ewa Pałgan, Danuta Rasała; skarbnik - Barbara Żur; członkowie: Krzysztof Lis, Jerzy Gawlik, Zdzisław Bodzioch, Bogumił Bryczek, Stanisław Górski, Jerzy Kowalczyk, Janusz Kuźmiński, Krystyna Niebudek, Zbigniew Obara, Henryk Orliński, Tadeusz Pluta, Teresa Sabat, Alicja Stanisławska, Dariusz Florin, Franciszek Guska.

1989
Prezes - Janusz Cichocki; wiceprezesi - Krzysztof Wilczyński i Jerzy Kowalczyk; sekretarz - Ewa Wągrowska i Tadeusz Pluta; skarbnik - Bogumił Bryczek; członkowie - Krzysztof Lis, Jerzy Gawlik, Franciszek Guska, Andrzej Woźnicki, Artur Ciosek, Romuald Jałowiecki, Jerzy Pabian, Adam Olszewski, Henryk Orliński, Jerzy Pająk, Ferdynand Biś, Józef Barchan, Stefania Buchcic.

1991
Prezes - Tadeusz Radziejowski; wiceprezes - Leszek Osterczy; sekretarz - Bogumił Bryczek, Dariusz Florin; skarbnik - Jerzy Gawlik; członkowie - Krzysztof Lis, Ferdynand Biś, Jarosław Gorecki, Kazimierz Micorek, Krzysztof Wilczyński, Adam Olszewski.

1992
Prezes - Krzysztof Wilczyński; wiceprezes - Tomasz Wągrowski i Leszek Rejmer; sekretarz - Tadeusz Miarka; skarbnik - Janusz Cichocki; członkowie - Andrzej Rembalski, Kazimierz Micorek, Stefan Szałkowski, Ferdynand Biś, Jarosław Gorecki, Adam Olszewski. W trakcie kadencji w dn. 16.VII.95 r. zginął Krzysztof Wilczyński, od 6.IX.95 r. prezesem został Andrzej Rembalski, w dn. 8.XI.95 r. dokooptowano do składu Zarządu Cezarego Jastrzębskiego i Franciszka Guskę. W dniu 14.II.96 r. rezygnację złożył Tomasz Wągrowski, a w dn. 5.VI.96 r. Cezary Jastrzębski.

1997
Prezes - Kazimierz Micorek; wiceprezes - Franciszek Guska; sekretarz - Anna Wilczyńska; skarbnik - Andrzej Guska; członkowie - Krystyna Niebudek, Mieczysław Olech, Teresa Duda, Roman Bajor, Andrzej Wąsikowski, Hanna Skalska i Andrzej Banach, Robert Maciejewski i Krzysztof Gorajski.

2001
Prezes - Kazimierz Micorek; wiceprezesi - Franciszek Guska, Roman Bajor; sekretarz - Jolanta Bednarska; skarbnik - Mieczysław Olech; członkowie - Krystyna Niebudek, Alicja Stanisławska, Aleksandra Syposz, Andrzej Banak, Jerzy Pabian, Stanisław Szwendrys, Mirosław Sotkiewicz, Andrzej Wąsikowski.

2005
Prezes - Franciszek Guska, wiceprezes - Mieczysław Olech, sekretarz - Anna Hendler, skarbnik - Andrzej Gębuś, członkowie - Andrzej Konopacki, Jan Kowalski, Jerzy Pabian, Mirosław Sotkiewicz, Grzegorz Szczęsny.

2006
Prezes - Grzegorz Szczęsny; wiceprezes - Mieczysław Olech; wiceprezes - Maria Spława-Neyman; sekretarz - Marek Kwaśniewski; skarbnik - Andrzej Gębuś; członkowie - Waldemar Kowalski, Józef Siuda.

2010
Prezes - Grzegorz Szczęsny; wiceprezes - Alicja Stanisławska; sekretarz - Marcin Nocula; skarbnik - Robert Kulak; członkowie - Witold Wesołowski, Mirosław Sotkiewicz, Marcin Marciniewski.

2013
Prezes - Marcin Marciniewski; wiceprezes - Wojciech Buczkowski; sekretarz - Grzegorz Szczęsny; skarbnik - Robert Kulak; członkowie - Ewelina Maciantowicz-Kalwasińska, Mirosław Sotkiewicz, Paweł Milewicz.

2017
Prezes - Marcin Marciniewski, Wiceprezes - Kazimierz Micorek, Wiceprezes - Beata Milewicz, Skarbnik - Robert Kulak, Sekretarz - Mirosław Kubik, członkowie - Paweł Milewicz, Ewelina Maciantowicz-Kalwasińska, Wojciech Buczkowski, Piotr Garecki.
(rezygnację złożył: Wojciech Buczkowski)

2018
(rezygnację złożył: Mirosław Kubik)
Prezes - Marcin Marciniewski, Wiceprezes - Kazimierz Micorek, Wiceprezes - Beata Milewicz, Skarbnik - Robert Kulak, członkowie - Paweł Milewicz, Ewelina Maciantowicz-Kalwasińska, Piotr Garecki.

2019
(22 czerwca 2019 r. zmarł skarbnik Zarządu - Robert Kulak, do składu Zarządu dokooptowano Agnieszkę Miszczyk)
Prezes - Marcin Marciniewski, Wiceprezes - Kazimierz Micorek, Wiceprezes - Piotr Garecki, Skarbnik - Beata Milewicz, Sekretarz - Ewelina Maciantowicz-Kalwasińska, członkowie - Paweł Milewicz, Agnieszka Miszczyk.

 


Na podstawie danych z archiwalnej strony internetowej PTTK Kielce
zaktualizowali /2019, 2023/: Jerzy Pabian, Piotr Garecki