tel. biuro: 41 344 77 43
wt: 10:00-18:00
śr-pi: 10:00-16:00

XIII Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK

 
W dniach 27/28.05.2023 odbyła się XIII Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK. Głównym celem Konferencji był wybór Komisji Przewodnickiej ZG PTTK na nową kadencje (lata 2023-2027). Pierwszego dnia w obradach brało udział 54 delegatów, co stanowiło 96% przewodników zgłoszonych przez kluby. Konferencja rozpoczęła się od wystąpień zaproszonych gości, przemawiali między innymi Jerzy Kapłon prezes ZG PTTK i Dariusz Kużelewski prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK. Jerzy Kapłon w swoim wystąpieniu mówił o roli jaką spełniają w środowiskach lokalnych Przewodnicy Turystyczni. Wspomniał o nowej inicjatywie ZG PTTK i Kurii Krakowskiej mającej na celu powołanie „Przewodników po obiektach sakralnych” na razie na terenie Diecezji Krakowskiej, a w przyszłości na innych obszarach kraju. Poinformował delegatów o nadaniu Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Przewodnictwo turystyczne” w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, decyzja Ministra Sportu i Turystyki z dnia 08 maja 2023. Dariusz Kużelewski podziękował ustępującej komisji za pracę w trudnej „pandemicznej” kadencji. Po wystąpieniach gości zasłużeni dla prac Komisji Przewodnickiej otrzymali wyróżnienia i odznaczenia. Specjalne podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz przewodnictwa polskiego otrzymał między innymi nasz kolega Kazimierz Micorek. Po odznaczeniach przyszedł czas na sprawozdanie z działalności ustępującej Komisji Przewodnickiej. Przedstawiła je koleżanka Swietłana Koniuszewska, przewodnicząca komisji. W swoim wystąpieniu zaprezentowała krótkie sprawozdania z organizowanych przez Komisję imprez. Wspomniała o planowanym na 24-27 sierpnia 2023 czterdziestym Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Przewodników PTTK „Magiczne Świętokrzyskie”, którego organizatorami będą Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” i PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach. Za duży sukces Komisji uznała pozyskanie przez PTTK jako jedynej organizacji prawa do certyfikowania (walidacji), przewodników terenowych i miejskich. W ramach dyskusji nad sprawozdaniem koleżanka Swietłana poinformowała nas że jest otwarta na propozycje przeprowadzenia szkoleń dotyczących certyfikacji w Oddziałach PTTK, zarówno osobistych jak i zdalnych. Poruszono też sprawę ustawy o przewodnikach górskich (dotyczy przewodników beskidzkich i sudeckich). Koleżanka Swietłana poinformowała nas, że prace nad ustawą zostały zawieszone i w tej kadencji sejmu nie będą już procedurowane. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Po przyjęciu sprawozdania delegaci przystąpili wyboru nowych władz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Na nową kadencję została wybrana komisja w dziewięcioosobowym składzie:

Przewodnicząca – kol. Swietłana Koniuszewska (Sosnowiec)
Wiceprzewodniczący – kol. Artur Kowalczyk (Sanok)
Wiceprzewodniczący – kol. Zdzisław Krysiak (Łowicz)
Wiceprzewodniczący – kol. Marcin Szumny (Gdańsk)
Sekretarz – kol. Joanna Lipińska (Warszawa)
Członek Komisji – kol. Adrian Dudzik (Kraków)
Członek Komisji – kol. Zbigniew Pawlik (Ostrowiec Świętokrzyski)
Członek Komisji – kol. Andrzej Talarek (Kłodzko)
Członek komisji – kol. Marcin Tysler (Warszawa)


Wybór Komisji zakończył obrady pierwszego dnia. Drugiego dnia w obradach udział wzięło 47 delegatów (kilka osób udało się na obrady Krajowego Samorządu Przewodnickiego, które odbywały się w tym samym czasie). Tego dnia głosowane były wnioski dotyczące kierunków dalszych prac Komisji. Pozytywną opinię delegatów uzyskały między innymi następujące wnioski dotyczące:

  • Sprawdzania przy przedłużaniu ważności legitymacji przewodnickich, czy dany przewodnik ma opłacone składki PTTK,
  • Organizowania cyklicznych szkoleń dla egzaminatorów,
  • Rozbudowania strony internetowej Komisji o historyczne imprezy organizowane przez Komisję, począwszy od tych najstarszych,
  • Postulowano o to, aby Komisja skierowała wniosek do ZG PTTK o podjęcie prac mających na celu zwolnienie przewodników z opłat w Parkach Narodowych i Muzeach. Kol. Jacek Potocki z ZG PTTK poinformował nas, że takie działania odnośnie Parków Narodowych są już podejmowane.
  • Postulowano również o to, aby Komisja skierowała wniosek do ZG PTTK w sprawie wyraźnego rozdzielenia kompetencji Komisji Przewodnickiej i Samorządu Przewodnickiego, a nawet o likwidację Samorządu jako niepotrzebnego.
  • Postulowano o to, aby wprowadzić wyróżnienia (medale i dyplomy) dla przewodników mniejszym stażu niż 20 lat (jak to jest obecnie).


Obrady Komisji zakończyło krótkie wystąpienie nowej przewodniczącej koleżanki Swietłany Koniuszewskiej.
W tym samym czasie co obrady Komisji Przewodnickiej odbyło się również spotkanie konstytuujące Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK. Nowym przewodniczącym Samorządu Krajowego został kolega Bolesław Wojciechowski z województwa łódzkiego. Województwo świętokrzyskie w Samorządzie Przewodników reprezentuje kolega Dominik Kowalski.


Zbigniew Borowiec
Przewodnik Świętokrzyski
Delegat Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek”